Ekspertpanelet i PIFT

PIFT har etableret et ekspertpanel bestående af 5 fagprofessionelle, som er tilknyttet mentorindsatsen. Eksperterne står til rådighed for dig som mentor, hvis du ønsker rådgivning og sparring vedrørende emner i dit mentorforløb med en ung kvinde. 

I praksis vil du som mentor kunne kontakte en ekspert, hvis du ønsker sparring og råd i forhold til konkrete udfordringer i dit mentorforløb. 

Kontakt til eksperterne

Hvis du ønsker at få rådgivning af en af vores eksperter, bedes du kontakte holdet bag PIFT, som herefter vil formidle kontakt til den relevante ekspert.  

Mød Eksperterne: 

Ekspertpanelet er repræsenteret ved en række faprofessionelle som kan rådgive dig i dit mentorforløb. 

 • Nina Andrea Wehmeyer

  Nina Andrea WehmeyerPsykolog, cand.psych.aut og udviklingskonsulent

  Nina er udviklingskonsulent hos Røde Kors og har autorisation som cand.psych.aut.

  Nina har både praktisk og teoretisk erfaring med udsatte unge i sårbare positioner. Hun har herved haft terapi og rådgivningsforløb med unge klienter med problematikker såsom depression, stress, ensomhed, spiseforstyrrelse, familieproblematikker, hash, selvskade mv.

  Herudover har hun været med til at udvikle projektet "Voldsom Kærlighed" -et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge mellem 15-25 år, som yder vold i deres kæresteforhold.

  Nina har undervist og superviseret frontpersonale og har arbejdet med metodeudvikling -særligt indenfor narrativ og mentaliseringsbaserede metoder.

  Som mentor kan du få rådgivning indenfor:
  • Ungdomsliv og identitet
  • Kæresteforhold - herunder når kærlighed kan blive grænseoverskridende, voldelig, kontrollerende
  • Seksuelle overgreb
  • Vold og psykisk sygdom i familien
  • Unge med lidt eller dårlig skoleerfaring
  • Unge med diagnoser der står i vejen for skoleliv
  • Unge fra omsorgssvigtede hjem (der mangler erfaring med hverdagsfærdigheder)
 • Michael Rosengren Danielsen

  Sara Gonca G+ÂkmenPsykolog, Cand. Psych. Aut. og Chefpsykolog i Psykiatrifonden

  Michael har siden 2006 arbejdet i Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling, og han er i dag chefpsykolog i Psykiatrifonden.

  Han har mange års erfaring med at udvikle metoder til fastholdelse af psykisk sårbare på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

  Michael arbejdede som psykologfaglig koordinator på Københavns Kommunes metodeudviklingsprojekt ”Ung i Uddannelse”, der havde til formål at udvikle brugbare metoder til at støtte psykisk syge og sårbare unge til at genopnå tilknytning til uddannelsessystemet. Metoden, blev evalueret som meget brugbar og effektiv.

  Han har endvidere været privatpraktiserende klinisk- og erhvervspsykolog.

  Som mentor kan du få rådgivning indenfor:
  • Viden om psykiatriske diagnoser og psykisk sårbarhed
  • Viden om depressive, stressede og angste handlingsmønstre
  • Fastholdelse og støtte af psykisk syge og sårbare unge i uddannelse
  • Grænser i det frivillige arbejde med sårbare unge
  • ’At lægge diagnosen på hylden’ og se den unge kvinde frem for diagnosen
 • Lea Wellejus

  Lea Wellejus

  Socialrådgiver, cand.pæd.pæd.psyk og ungerådgiver samt interkulturel/international socialrådgiver

  Lea har arbejdet som ungerådgiver i headspace og har medvirket i opstarten af headspace's ungerådgivning i København, som på landsplan har hjulpet over 12.500 unge. Her har Lea blandt andet haft ansvaret for planlægning af dagligdagen i centret samt at koordinere og supervisere de 70 frivillige i headspace.

  Derudover har hun haft egne rådgivende/terapeutiske forløb med unge.

  Lea er uddannet socialrådgiver med kandidatgrad i pædagogisk psykologi og har igennem flere år specialiseret sig særligt i unge.

  Blandt andet har hun engageret sig i arbejdet med anti-mobning, og har i forbindelse hermed udøvet faglig sparring for Peter Mygind i hans anti-mobbe arbejde i tv-programmet ”Myginds mission”.

  Som mentor kan du få rådgivning indenfor:
  • Sparring omkring grænserne ift. at være frivillig i en relation med en sårbar ung.
  • Viden omkring ungdomsliv og psykisk sårbarhed.
  • Mobning, sociale processer og ungdomsfællesskaber.
  • Positive fortællinger om den unge med afsæt i den narrative metode- hvordan man støtter den unge kvinde i at alternative og positive fortællinger om sig selv.