Små film til inspiration

PIFT har fået produceret en række små film, som klæder dig på til rollen som frivillig mentor, og som du kan se inden du bliver matchet med en ung eller vende tilbage til undervejs i dit mentorforløb.

Filmene under overskriften 'råd og hjælp til mentorforløbet' giver dig indblik i, hvordan du som mentor takler nogle af de udfordringer, der kan opstå i mødet med den unge kvinde. Hvad gør du eksempelvis, hvis hun ikke møder op til det første møde, eller hvis du fornemmer, at hun har brug for professionel hjælp? 

I filmene under overskriften 'Udfordringer hos de sårbare unge kvinder' introducerer PIFT's ekspertpanel til nogle af de udfordringer, som de unge kvinder kan have, herunder diagnoser, selvskade og kulturelle problemstillinger.

Se alle små film nedenfor ved at klikke på overskrifterne. 

Råd og hjælp til mentorforløbet:

Det gode samarbejde

Få råd til, hvordan du som mentor skaber et godt samarbejde med den unge – med fokus på den unge selv og hendes ønsker og behov. 

Den gode samtale

Hvordan starter man den gode samtale med den unge kvinde? Ekspert i PIFT Lea Wellejus fortæller her, hvordan du som mentor skaber et rum, hvori den unge kvinde føler sig tryg, og hvor hun kan dele, hvad der er vigtigt for hende.

Hun møder ikke op

Hvad gør du som mentor, hvis den unge kvinde ikke møder op eller ikke svarer tilbage, og hvordan er du ’venligt vedholdende’ uden at komme til at presse den unge?


 

Grænser i det frivillige arbejde

Det er vigtigt, at du som mentor er opmærksom på dine grænser. Det gælder både rammerne for mentorforløbet og for indholdet i jeres samtaler. Bliv klogere på, hvordan du skaber gode rammer og sætter grænser, men også hvad du gør, hvis de overskrides. 

De små succeser

Det er vigtigt at fremhæve de små succeser, som den unge kvinde opnår. Bliv her klogere på, hvordan du anerkender de små succeser og hjælper den unge kvinde til at opnå dem.

Den gode afslutning

Hvordan afslutter man et mentorforløb i PIFT bedst muligt, og hvad er i den forbindelse vigtigt at få talt om og afklaret, inden man går hvert til sit? Se med her og bliv klogere på, hvad vi i PIFT anbefaler.

Vejen ind i behandlingssystemet

Psykolog Michael Danielsen fortæller om vejen ind i behandlingssystemet, så du som mentor er klædt godt på, hvis den unge kvinde ønsker hjælp til andre behandlingsmuligheder.

Bisidderrollen

Få en introduktion til hvad det vil sige, at agere bisidder for en ung, og hvordan du som støtteperson hjælper den unge med møder eksempelvis i kommunen.

Udfordringer hos de unge sårbare kvinder:

Psykisk Sårbarhed

Hvad er psykisk sårbarhed, og hvordan påvirker det hverdagen for den unge? Psykolog Michael Danielsen giver her råd til, hvordan du møder den psykisk sårbare unge samt støtter og hjælper hende mest muligt.

Diagnoser

Psykolog Michael Danielsen fortæller om, hvad er en diagnose er og ikke er. Hvordan møder man en ung kvinde med diagnose, og hvilken betydning kan det have for mentorforløbet?

Selvværd

Hvordan kan du som mentor styrke den unge kvindes selvværd, og dermed hjælpe hende med at opnå succeshistorier? Antropolog Ida Tafdrup-Johansen klæder dig som mentor på til at hjælpe unge med selvværdet og selvtilliden.

Kulturelle Problemstillinger

Antropolog Ida Tafdrup-Johansen fortæller om, hvilke udfordringer man kan opleve som ung i en dansk ungdomskultur, hvis man har forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Bliv klogere på, hvordan du skal forholde dig til udfordringerne som mentor, og hvordan du kan støtte den unge kvinde bedst muligt.

Dialogkultur

Antropolog Ida Tafdrup-Johansen fortæller om forskellige dialogkulturer, og om hvordan nogle unge kvinder, kan have svært ved at indgå i en dialog og sætte ord på, hvad de synes, eller hvad de vil, hvis de ikke har lært det hjemmefra.

Vold i Familien

Psykolog Nina Andrea Wehmeyer fortæller om vold i familien, samt hvordan det kan påvirke den unge kvinde, hvis hun har overværet eller er blevet udsat for vold. Bliv også klogere på voldens forskellige former.

Kærestevold

Hvert år er der ca. 33.000 kvinder der udsættes for partnervold. Psykolog Nina Andrea Wehmeyer fortæller her om både fysisk og psykisk vold i parforholdet, samt hvordan du som mentor støtter en ung voldsramt kvinde bedst muligt.

Misbrug

Hvad er forskellen på forbrug og misbrug, og hvordan spørger du mentee ind til det? Bliv her klogere på, hvordan du sætter den unge og hendes definition i fokus, samt hvordan du starter den svære samtale om brugen af rusmidler.

Selvskade

Bliv klogere på, hvorfor nogle unge kvinder skader sig selv, og hvad det kan være et udtryk for eller en reaktion på. Psykolog Nina Andrea Wehmeyer afliver myter om selvskade, og fortæller om hvordan du som mentor hjælper den unge kvinde bedst muligt.

Selvmordstanker

Der kan være mange grunde til, at selvmordstanker opstår. Bliv her klogere på, hvorfor og hvordan selvmordstanker opstår, hvad det egentlig betyder, samt hvad du skal være opmærksom på som mentor for en ung med selvmordstanker.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. Du kan frit vælge om du synes dette er i orden.