• Home
  • Hvem er de unge?

Hvem er de unge kvinder?

De unge kvinder er mellem 15 og 30 år og har enten udfordringer i forhold til arbejde, uddannelse og/eller socialliv.

Fælles for de unge kvinder er, at de har en tendens til at vende udfordringerne indad, og derfor ofte står meget alene med problemerne. Dette resulterer i dårlig psykisk trivsel og i mange tilfælde ensomhed. Den manglende trivsel kommer typisk til udtryk ved psykosomatiske lidelser som hovedpine og kvalme. Nogle af de unge kvinder lider af angst, stress og depressioner, hvortil nogle har andre diagnoser.

Fælles for dem alle er, at de er usikre og oplever begrænsninger og risici i forhold til realisering af deres fremtid, og de unge mangler positive rollemodeller. Vi mener, at det frivillige mentorskab som metode kan noget særligt, da det bygger på frivillighed og en personlig en-til-en relation. Det, at de unge kvinder kan blive set og hørt af en frivillig mentor, der ikke er en del af jobcentret, uddannelsesinstitutionen eller familien, kan opleves som et frirum.

Kendetegn ved de unge kvinder kan eksempelvis være, at de:

  • Er psykisk sårbare. 
  • Mangler en fortrolig voksen at tale med.
  • Har udfordringer ved at finde motivation.
  • Har lavt selvværd og selvtillid.
  • Er uafklaret i forhold til fremtiden.
  • Har negative tanker vedrørende fremtiden. 
  • Kommer fra en ustabil familiebaggrund, som har haft en negativ indvirkning på deres liv.
  • Er stressede over alt for høje forventninger fra sig selv eller familie