• Home
 • Hvem er målgruppen?

Hvem er målgruppen?

Målgruppen indbefatter unge kvinder mellem 15 og 30 år, som har udfordringer i deres sociale og faglige liv og mangler en fortrolig voksen at tale med. 

I kan henvise inden for følgende grupper:

 • Åbenlyst- og uddannelsesparate unge

 • Aktivitetsparate unge

 • Unge i ressourceforløb (15-30 år)

 • Unge tilknyttet Børne/Ungeafdelingen i fx overgangen fra 17-18 år

 • Unge tilknyttet Børne/Familieafdelingen fra 15-17 år

 • Frafaldstruede unge (henvises typisk via UU-vejleder)

Kendetegn ved de unge kvinder kan eksempelvis være, at de: 

 • Er psykisk sårbare
 • Mangler en fortrolig voksen at tale med
 • Udfordringer ved at finde motivation
 • Har lavt selvværd og selvtillid
 • Er uafklaret i forhold til fremtiden
 • Har negative tanker vedrørende fremtiden
 • Kommer fra en ustabil familiebaggrund, som har haft en negativ indvirkning på deres liv

Hvem kan ikke indgå i mentortilbuddet? 

Baseret på sparring med Psykiatrifonden, har vi vurderet, at der er nogle unge kvinder, som ikke vil kunne indgå i mentortilbuddet. Unge kvinder som har en dyb depression, som har behov for et terapeutisk forløb og/eller unge kvinder, som har stærke selvmordstanker, har vi således vurderet, ligger udenfor det, som en frivillig mentor kan og skal håndtere. 

Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Hvordan spotter I de unge kvinder? 

Pigerne/de unge kvinder kan være vanskelige at få øje på, idet mange af dem vender udfordringerne indad. Derfor er det vigtig at have styr på de kendetegn, som du kan kigge efter, når du skal spotte en pige/ung kvinde til mentortilbuddet PIFT. 

Den unge kvinde kan: 

 • Være droppet ud af sin uddannelse og er uafklaret i forhold til fremtiden.
 • Have vanskeligt ved at finde motivation til at søge job eller praktikplads.
 • Være frafaldstruet og derfor tæt på at droppe ud af sin uddannelse.
 • Have svært ved at komme videre i livet og sidder fast.
 • Give udtryk for ikke at have nogen at tale med. 
 • Være hoppet fra den ene uddannelse til den anden og kan ikke finde sin egen vej.
 • Være stresset over alt for høje forventninger til sig selv. 

Du vurderer måske også, at andre forhold end det faglige har en afgørende betydning for, hvorfor hun ikke færdiggør en uddannelse eller sidder fast i livet.