Hvad kan en mentor hjælpe med?

En mentor er en person, som har valgt at bruge sin fritid på at hjælpe en ung kvinde videre i livet.

En mentor kan fx hjælpe med:

  • Uddannelsesvalg/støtte og afklaring
  • Jobsøgning og praktikplads
  • Udfordringer i forhold til at føle sig alene eller anderledes
  • Støtte i forhold til at etablere et større socialt netværk
  • Støtte i forhold til udfordringer med manglende motivation
  • Fortrolige samtaler omkring det, de unge kvinder synes er svært

Hvem er mentorerne?

Mentorerne er kvinder og mænd mellem 25 - 65 år. De er enten i job, uddannelse eller pensionerede. De er stabile og ressourcestærke og kan agere rollemodeller for de unge kvinder. Fælles for dem alle er, at de har valgt at bruge deres fritid på at være en fortrolig voksen for en ung kvinde og på at støtte den unge kvinde i at komme videre i livet.

Mentorerne har, inden de bliver matchet med en ung, været på mentorkursus, hvor de bliver klædt på til at indgå i et mentorforløb med en ung kvinde. PIFT har ligeledes etableret et ekspertpanel, som står til rådighed for sparring med mentorerne, når de er blevet matchet. Læs mere under Ekspertpanel i PIFT

Derudover bliver mentorerne klædt på vha.: 

  • Faglige arrangementer
  • Tæt opfølgning og sparring i deres mentorforløb
  • Lokale mentorgrupper med en uddannet lokal tovholder