Hvad er PIFT?

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år. PIFT søger at hjælpe de unge kvinder til at realisere egne ønsker og muligheder i forhold til at opnå et sammenhængende socialt liv med uddannelse, arbejde og foreningsdeltagelse.

Læs mere ...

Hvem er vi?

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder, som er udsprunget af et pilotprojekt med en varighed på halvandet år, som blev finansieret af VELUX FONDEN. PIFT er udsprunget af et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og KVINFO, som begge har stor erfaring med mentorindsatser. 

Læs mere ...

Visioner og målsætninger

I PIFT tror vi på, at det sociale og faglige hænger sammen: Hvis det sociale i ens liv ikke fungerer, kan det være svært og uoverskueligt at starte eller fastholde en uddannelse eller arbejde. I mentorforløbene har vi derfor et større fokus på det sociale og er hermed ikke udelukkende erhvervs- eller uddannelsesrettede. 

Læs mere ...

Samarbejdspartnere

Kommunerne 

PIFT samarbejder med en række kommuner i Danmark. Vores primære samarbejdspartnere hos kommunerne er fagkoordinatorer fra kommunens Jobcenter. Fagkoordinatorerne udgør fra starten en central rolle i udviklingen af projektet og er en vigtig sparringspartner for PIFT. Samtidig har vi nedsat en styregruppe, der består af relevante fagpersoner fra kommunerne (primært ledere fra Jobcentret) og projektledere fra PIFT. Derudover indgår vi samarbejde med kommunernes uddannelsesvejledning og andre relevante parter. 

Læs mere ...