Ekspertpanel i PIFT

PIFT har etableret et ekspertpanel bestående af fem fagprofessionelle. 

Eksperterne står til rådighed for de frivillige mentorer, hvis de ønsker rådgivning og sparring vedrørende deres mentorforløb. Derudover bidrager eksperterne med faglige oplæg på PIFT's mentorarrangementer. 

Mød Eksperterne: 

Ekspertpanelet er repræsenteret ved en række fagprofessionelle. 

 • Michael Danielsen

  Chefpsykolog og Cand. Psych. Aut.   Michael er uddannet psykolog, og har tidligere været chefpsykolog i Psykiatrifonden.
  Nu sidder han som chefpsykolog og CCO i Wellbeing Institute.

  Han har mange års erfaring med at udvikle metoder til fastholdelse af psykisk sårbare på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

  Michael arbejdede som psykologfaglig koordinator på Københavns Kommunes metodeudviklingsprojekt ”Ung i Uddannelse”, der havde til formål at udvikle brugbare metoder til at støtte psykisk syge og sårbare unge til at genopnå tilknytning til uddannelsessystemet. Metoden, blev evalueret som meget brugbar og effektiv.

  Han har endvidere været privatpraktiserende klinisk- og erhvervspsykolog.

  Som mentor kan du få rådgivning indenfor:
  • Viden om psykiatriske diagnoser og psykisk sårbarhed
  • Viden om depressive, stressede og angste handlingsmønstre
  • Fastholdelse og støtte af psykisk syge og sårbare unge i uddannelse
  • Grænser i det frivillige arbejde med sårbare unge
  • ’At lægge diagnosen på hylden’ og se den unge kvinde frem for diagnosen
 • Nina Andrea Wehmeyer

  Psykolog, cand.psych.aut og udviklingskonsulent  Nina arbejder som familiebehandler i Poppelgården, har tidligere været ansat som udviklingskonsulent hos Røde Kors og har autorisation som cand.psych.aut.

  Nina har både praktisk og teoretisk erfaring med udsatte unge i sårbare positioner. Hun har herved haft terapi og rådgivningsforløb med unge klienter med problematikker såsom depression, stress, ensomhed, spiseforstyrrelse, familieproblematikker, hash, selvskade mv. I hendes virke som familiebehandler har hun haft særligt fokus på børn og unge i skilsmissefamilier.

  Herudover har hun været med til at udvikle projektet "Voldsom Kærlighed" -et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge mellem 15-25 år, som yder vold i deres kæresteforhold.

  Nina har undervist og superviseret frontpersonale og har arbejdet med metodeudvikling -særligt indenfor narrativ og mentaliseringsbaserede metoder.

  Som mentor kan du få rådgivning indenfor:
  • Ungdomsliv og identitet
  • Kæresteforhold - herunder når kærlighed kan blive grænseoverskridende, voldelig, kontrollerende
  • Seksuelle overgreb
  • Vold og psykisk sygdom i familien
  • Unge med lidt eller dårlig skoleerfaring
  • Unge med diagnoser der står i vejen for skoleliv
  • Unge fra omsorgssvigtede hjem (der mangler erfaring med hverdagsfærdigheder)
  • Unge fra skilsmissehjem, hvor den unges behov glemmes, hvor forældrenes samarbejde er svært
  • Tab af relation til forældre/voksne som konsekvens af skilsmisse
  • Unge, der oplever øget ansvar i familierelationer, som konsekvens af skilsmisse
 • Ida Tafdrup-Johansen

  Antropolog, cand.scient.anth og rådgiver i æresrelaterede konflikter  Ida har arbejdet som rådgiver i Etnisk Ung. Etnisk Ung yder professionel rådgivning til unge, forældre og fagfolk om æresrelaterede konflikter. Rådgivningen har være både telefonisk, ved personlige møder og længerevarende støtteforløb. Hun har herved haft rådgivningsforløb med problematikker som bl.a. social kontrol, tvangsægteskaber, seksualitet og vold.

  Ida er vant til at samarbejde med kommuner, politi, sundhedspersonale og institutioner om æresrelaterede konflikter.

  Ida har været med til at uddanne frontpersonale, arrangere debatarrangementer og konferencer, samt udviklet og vedligeholdt faglige netværk i Danmark og Tyrkiet.

  Herudover tog Ida første del af konflikthåndtering- og mægleruddannelsen ved Center for Konfliktløsning i 2015.

  Som mentor kan du få rådgivning indenfor:
  • Social kontrol og dobbeltliv
  • Tvangsægteskaber
  • Religiøse vielser
  • Seksualitet, mødom og homoseksualitet
  • Vold
  • At leve mellem to kulturer
 • Lea Wellejus

  Socialrådgiver, pædagogisk psykologisk vejleder, cand.pæd.pæd.psyk og ungerådgiver  Lea er uddannet både internaional/interkulturel socialrådgiver og har en kandidat i pædagogisk psykolog, som har givet Lea en særlig viden indenfor det socialpsykologiske område. Igennem de sidste 10 år har Lea specialiseret sig særligt i arbejdet med unge. Dels har Lea arbejdet med mobning både i forskning og i praksis, hvor hun også i den i forbindelse har udøvet faglig sparring for Peter Mygind i hans anti-mobbe arbejde i tv-programmet ”Myginds mission', og dels har Lea arbejdet som ungerådgiver i headspace. Her har Lea medvirket i opstarten af headspace's ungerådgivning i København, som på landsplan har hjulpet over 12.500 unge. Her har Lea blandt andet haft ansvaret for planlægning af dagligdagen i centret samt at koordinere og supervisere de 70 frivillige i headspace. Derudover har hun haft egne rådgivende/terapeutiske forløb med unge.

  Til dagligt arbejder Lea i Ro på Rusen, som er den udgående indsats af Center for unge og rusmidler under Københavns kommune. Her har Lea både forløb med unge, som har et problematisk forbrug af rusmidler eller er pårørende til én, som har, sparring og undervisning lærere og vejledere på forskellige skoler samt arbejder på klasseplan med dialoger omkring rusmidler og trivsel blandt unge.

  Som mentor kan du få rådgivning indenfor:
  • Sparring omkring grænserne ift. at være frivillig i en relation med en sårbar ung
  • Viden omkring ungdomsliv og psykisk sårbarhed.
  • Mobning, sociale processer og ungdomsfællesskaber
  • Positive fortællinger om den unge med afsæt i den narrative metode. Hvordan man støtter den unge kvinde i alternative og positive fortællinger om sig selv.
  • Livet med forskellige rusmidler samt deres påvirkning
  • Livet som pårørende til én, som har et problematisk forbrug af rusmidler

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. Du kan frit vælge om du synes dette er i orden.