Hvad er PIFT?

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år. PIFT støtter de unge kvinder i at realisere egne ønsker og muligheder i forhold til at opnå en sammenhængende tilværelse med uddannelse, arbejde og socialt liv. 

Mentorforløbet tager udgangspunkt i den enkelte unges situation, og hvert mentorforløb bliver skræddersyet efter den unge kvindes ønsker og behov.

Det centrale i mentorforløbet:

  • Mentorforløbet er frivilligt, både for mentor og den unge
  • Mentor og den unge mødes 4 timer om måneden i 6-12 måneder
  • Mentorforløbet har fokus på både uddannelse, beskæftigelse og de personlige og sociale udfordringer hos den unge.

Læs mere om de unge kvinder under Hvem er målgruppen?

PIFT SKABER SYNLIGE RESULTATER

Frivillige mentorer i PIFT støtter de unge kvinder i at komme videre i livet og skaber en positiv ændring ved, sammen med de unge, at bidrage til at ændre de unge kvinders negative spiral.

  • 32 % af de unge er efter 6 måneders mentorforløb i gang med uddannelse eller arbejde, og flere er i gang med at søge uddannelse eller arbejde.
  • De unge oplever en stor stigning i trivsel: Efter 6 måneder er ingen af de unge kvinder længere i ’stor risiko for depression eller stressbelastning’.

Læs evalueringen