Kommune

Følgende informationer er henvendt til dig, som er ansat hos en kommune og søger information omkring at henvise unge kvinder til mentortilbuddet PIFT.

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år. PIFT søger at hjælpe de unge kvinder til at realisere egne ønsker og muligheder i forhold til at opnå et sammenhængende socialt liv med uddannelse, arbejde og foreningsdeltagelse. Det vil vi gøre med det frivillige mentorskab som metode. De unge kvinder får tilbudt et mentorforløb af en varighed på 6-12 måneder. De mødes med deres frivillige mentor ca. 4 timer om måneden i deres lokalområde. Mentorforløbet handler om det, den unge kvinde giver udtryk for at have behov for støtte og hjælp til, og kan handle både om sociale og faglige aspekter i den unges liv.

En frivillig mentor kan være med til at bidrage med nye perspektiver på de unge kvinders liv og give støtte til udfordringer, som kan være svære for kvinderne at håndtere alene. De frivillige mentorer kan således være en medvirkende årsag til, at de unge kvinder får fornyet håb og tro på fremtiden, der baner vejen for en ny start.

Resultater i PIFT: 

PIFT har med støttet fra VELUX FONDEN kørt som et pilotprojekt fra september 2015-november 2016. I december 2016 udkom evalueringen af pilotfasen i PIFT.                                                        
Evalueringen viser, at deltagelse i mentorforløb i PIFT har en positiv indvirkning på de unge kvinders liv. Over 30 % af de unge kvinder kommer i uddannelse eller beskæftigelse efter 6 mdr. Ligeledes er der en markant stigning i forhold til deres psykiske trivsel, hvoraf et stort flertal af de unge har rykket sig markant. 

Læs mere om evalueringen 

Nøgleord i mentorforløbet:

  • Mentorforløbet er frivilligt, både for mentor og den unge
  • De mødes 4 timer om måneden i 6-12 måneder
  • Mentorforløbet tager udgangspunkt i den unge kvindes ønsker og behov
  • Mentorforløbet har fokus på både det sociale og det faglige

Deltagende kommuner:

Vi samarbejder tæt med en række kommuner. På nuværende tidspunkt er følgende kommuner med:  

  • Roskilde
  • Høje-Taastrup
  • Furesø
  • Lejre
  • Odder

Vores primære samarbejdspartnere hos kommunerne er jobcentrene og Ungdommens Uddannelses Vejledning. PIFT kan tilpasse købet af antal match efter kommunens behov.

Såfremt din kommune er interesseret i at blive en del af projektet, kan I kontakte projektkoordinator Maja Kjærsgaard med henblik på et uddybende møde: