Vil I støtte sårbare elever på jeres uddannelse?

En alt for stor andel af unge oplever alvorlige udfordringer i hverdagslivet, uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De befinder sig i en meget sårbar situation, og ofte står de meget alene med deres udfordringer og mangler en fortrolig voksen at tale med.

Det er ikke bare en stor udfordring for den enkelte unge, men også for samfundet, som risikerer at tabe en masse unges potentiale på gulvet. Det gør vi i PIFT noget ved.

”VUC har gennem de seneste år oplevet en stor stigning i unge, der har store udfordringer i deres liv. Vi oplever en stor vækst i unge med diagnoser, angst og fysiske handicap. Vi har mulighed for at tildele mentorstøtte ved diagnose, men der er en lang række kursister, som falder ved siden af dette system. Det er en stor støtte for disse unge at få en voksenkontakt, som følger dem i løbet af deres uddannelsesforløb”

Anette Hestbæk Jørgensen, Centerleder Voksenuddannelsescenter Frederiksberg 

Vil I også give sårbare unge en mentor? 

HVAD FÅR I UD AF ET SAMARBEJDE MED PIFT?

  • I får en færdigudviklet model, som er afprøvet, veldokumenteret og skaber synlig forandring for sårbare unge kvinder med behov for støtte.
  • Skræddersyede mentorforløb til den enkelte unge, som matches med en frivillig, lokal mentor. Mentor og den unge mødes typisk 4 timer om måneden i 6-12 måneder.
  • Øget trivsel: 60 % er inden mentorforløbets påbegyndelse enten i risiko for eller i stor risiko for depression eller stressbelastning, mens det kun gælder for 20 % efter 6 måneders mentorforløb.
  • Mentorindsatsen bliver løbende evaluereret: Vi laver progressionsmåling på de unge kvinders trivsel og handleevne og sender resultaterne til jer hvert halve år med henblik på at videreformidle de gode resultater.
  • Vi inddrager og aktiverer det lokale civilsamfund i form af frivillige mentorer.
  • Vi yder en professionel mentorpleje: Hotline/mentorsparring, mentorkurser, netværksarrangementer og faciliterer lokale mentorgrupper. Vi stiller et ekspertpanel til rådighed for mentorerne, som de kan sparre med om deres mentorforløb.
  • Vi formidler resultater og succeshistorier i de lokale og på sociale medier.

ØNSKER DU AT VIDE MERE OM AT INDGÅ ET SAMARBEJDE MED PIFT?

Kontakt Sally Issaoui

Læs mere om at indgå samarbejde med PIFT og den økonomiske rammer her.

 

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. Du kan frit vælge om du synes dette er i orden.